[TPHCM] QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG CÓ ĐIỂM DỪNG

  • Đơn hàng có điểm dừng là đơn hàng có nhiều hơn 1 điểm giao hàng. Tài xế nhận đơn hàng có nhiều điểm dừng có phí điểm dừng trên tổng phí đơn hàng và thực hiện các thao tác tại từng điểm giao hàng.
  • Tài xế bấm chọn vào từng điểm giao hàng và chọn tình trạng xử lý hàng hóa tại từng điểm phù hợp. Nếu Điểm giao hàng nào được giao thành công, bấm chọn Hoàn thành và soạn thông tin phản hồi (có thể chụp hình hàng hóa đã giao). Nếu Điểm dừng nào không giao được hàng, bấm chọn Thất bại và chọn lý do Thất bại.
  • Đơn hàng nhiều điểm giao hàng có sự hoàn trả hàng hóa sẽ được Khách hàng đặt lại đơn chiều về để tài xế trả hàng và hoàn thành đơn hàng.

 3,164 total views