[TPHCM] Nhân giá buổi chiều tối cho HUB thần tốc

 

[Điều chỉnh] Sau thời gian đầu thử nghiệm cơ chế nhân giá cho HUB thần tốc, AhaMove điều chỉnh lại mức nhân giá của dịch vụ này như sau:

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 25/09/2017 đến khi có thông báo mới.

Thời gian lên đơn:

HUB thần tốc: 2.000đ/km + 10.000đ/điểm giao thành công.

HUB thần tốc x 1.3: Từ 14h đến 15h59: 2.000đ/km + 13.000đ/điểm giao thành công. Thu nhập tăng thêm 30%!

HUB thần tốc x 1.8: Từ 16h00 trở đi: 2.000đ/km + 18.000đ/điểm giao thành công. Thu nhập tăng thêm 80%!

Đồng thời bổ sung thêm dịch vụ mới cho hàng cồng kềnh như sau:

HUB thần tốc CK: 2.000đ/km + 18.000đ/điểm giao thành công.

HUB thần tốc CK x1.3: Từ 16h00 trở đi: 2.000đ/km + 24.000đ/điểm giao thành công.

Cũng nhằm giúp tài xế nhận đơn dễ dàng hơn, hiện tại các dịch vụ HUB không còn tính tỷ lệ hủy đơn hay tỷ lệ giao thành công buổi chiều khi xét hỗ trợ hàng tuần.

Lưu ý 1: HUB thần tốc x 1.8 sẽ không được tính vào chương trình hỗ trợ hàng tuần, bắt đầu từ tuần 04/09/2018.

Lưu ý 2: Vì đây là giai đoạn đầu thử nghiệm cơ chế nhân giá này nên sẽ có sự điều chỉnh trong tương lai về khung giờ hoặc mức nhân giá cho phù hợp với tình hình thực tế. AhaMove sẽ thông báo cho quý tài xế khi có sự điều chỉnh mới.

Trân trọng,

Đội ngũ AhaMove.

 2,874 total views