[TPHCM] (14/08/2017) HỖ TRỢ DỊCH VỤ HUB THEO ĐIỂM

Từ 14/08, AhaMove áp dụng chính sách thưởng mới cho HUB theo điểm. Với mỗi mức điểm giao bạn nhận trong ngày kèm tỉ lệ thành công tối thiểu 50%, AhaMove sẽ thưởng theo bậc thang, càng nhận nhiều càng được thưởng nhiều. Thêm vào đó, với tỷ lệ thành công tối thiểu 50%, mức thưởng sẽ kèm với hệ số nhân riêng. Với chính sách mới này, AhaMove dự kiến thu nhập của bạn sẽ tăng lên từ 20% đến hơn 40%. Chi tiết thưởng như sau:

Tỷ lệ thành công để được nhận thưởng:

(*) Thưởng thẳng vào TÀI KHOẢN CHÍNHcộng thưởng thứ hai mỗi tuần.

Ví dụ A: Hôm nay bạn nhận tổng cộng 35 điểm giao và giao thành công 29 điểm. Như vậy tỷ lệ thành công của bạn là 29/35=83%, thuộc mốc 4, hệ số nhân là 1.6. Số điểm giao bạn nhận nằm ở mốc 3, khung 30 điểm giao, tiền thưởng khung này là 1400đ/điểm. Tiền thưởng của bạn tính như sau:

35 x 1400 x 1.6 = 78.400đ

Như vậy ngoài mức thu nhập bình thường khi giao đơn HUB, bạn còn được thưởng thêm 78.400đ nữa.

Ví dụ B: Hôm nay bạn nhận tổng cộng 50 điểm giao và giao thành công 45 điểm. Như vậy tỷ lệ thành công của bạn là 45/50=90%, thuộc mốc 5, hệ số nhân là 2.0. Số điểm giao bạn nhận nằm ở mốc 5, khung 50 điểm giao, tiền thưởng khung này là 1800đ/điểm. Tiền thưởng của bạn tính như sau:

50 x 1800 x 2.0 = 180.000đ

Như vậy ngoài mức thu nhập bình thường khi giao đơn HUB, bạn còn được thưởng thêm 180.000đ nữa.

Ví dụ C: Hôm nay bạn nhận tổng cộng 83 điểm giao và giao thành công 64 điểm. Như vậy tỷ lệ thành công của bạn là 64/83=77%, thuộc mốc 3, hệ số nhân là 1.4. Số điểm giao bạn nhận nằm ở mốc 6, khung trên 60 điểm giao, tiền thưởng khung này là 2000đ/điểm. Tiền thưởng của bạn tính như sau:

83 x 2000 x 1.4 = 232.400đ

Như vậy ngoài mức thu nhập bình thường khi giao đơn HUB, bạn còn được thưởng thêm 232.400đ nữa.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

      Trân trọng.

 

Đội ngũ AhaMove TPHCM.

 

 2,222 total views