THÔNG BÁO XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

d-ahamove-tools-images-720425-01-png

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Lời đầu tiên, Ahamove xin gửi lời chào trân trọng và lời chân thành cảm ơn đến Quý Khách Hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Ahamove trong suốt thời gian qua.

Ahamove xin thông báo về việc thay đổi xuất hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/04/2022 như sau:

  • Căn cứ Luật quản lý thuế;
  • Căn cứ Nghị Định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
  • Căn cứ vào điều 1,4 điều 9 NĐ số 123/2020/NĐ-CP  ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
  • Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ;
  • Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ các quy định nêu trên, Ahamove thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn không mã và hình thức chuyển dữ liệu hóa đơn lên cơ quan Thuế theo hình thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn. Nhằm đảm bảo tuân thủ Nghị định của Chính Phủ, một số nội dung thay đổi sau khi triển khai áp dụng như sau:

  1. Ký hiệu hóa đơn điện tử, chuyển đổi áp dụng hình thức không có mã và phương thức chuyển dữ liệu đầy đủ về Cơ quan Thuế;
  2. Thời gian xuất hóa đơn: Ngày 5 của tháng sau sẽ xuất hóa đơn cho cước phí phát sinh của tháng trước (không phân biệt ngày nghỉ, lễ, cuối tuần);
  3. Đến trước 14 giờ ngày 4 nếu chưa nhận được phản hồi của Khách Hàng, Ahamove sẽ chốt cước phí và thực hiện xuất hóa đơn vào ngày 5 hàng tháng theo số liệu của Ahamove. Trường hợp điều chỉnh cước phí do sai sót khi đã xuất hóa đơn sẽ thực hiện điều chỉnh vào tháng sau.

Chi tiết đính kèm: 

Trân trọng

Đội ngũ Ahamove

 523 total views