[SGN] THƯỞNG SỐ NGÀY HOẠT ĐỘNG

Bên cạnh chương trình thưởng tuần hấp dẫn, AhaMove gửi tặng đến bạn thêm 1 chương trình THƯỞNG SỐ NGÀY HOẠT ĐỘNG. Chương trình thưởng dành cho tất cả các dịch vụ trong chương trình thưởng tuần. 

***Cụ thể cách tính điểm của chương trình thưởng sẽ như sau:

CÁCH TÍNH THƯỞNG

Hoạt động 6 ngày Thưởng 50.000đ
Hoạt động 7 ngày Thưởng 100.000đ

**Lưu ý: 

  • Ngày hoạt động: là ngày Quý Đối tác có hoàn thành tối thiểu 5 đơn hàng.
  • Dịch vụ áp dụng: tất cả các dịch vụ có trong chương trình thưởng tuần.
  • Thời gian áp dụng: từ 0h thứ hai đến 23:59 chủ nhật
  • Đây là chương trình thưởng riêng và diễn ra song song với chương trình tuần
  • Tiền thưởng sẽ được chuyển vào 17:00 thứ hai tuần tiếp theo.
  • Không có đơn hàng dưới 5 sao 
  • Không vi pham các quy định chất lượng của AhaMove.
  • Chỉ áp dụng cho Đối tác nhận được thông báo và thấy chương trình trong mục Theo dõi thành tích