KHẢO SÁT PHÂN LOẠI MẶT HÀNG

Nhằm thu thập thông tin và phân biệt các loại mặt hàng được giao qua ứng dụng, từ ngày 20/07/2020, AhaMove gửi KHẢO SÁT PHÂN LOẠI MẶT HÀNG tới các Đối tác trong quá trình giao nhận đơn hàng. Câu hỏi khảo sát sẽ hiển thị trên ứng dụng Tài xế Aha khi Đối tác thao tác bấm “Đã lấy hàng”.

GIAO DIỆN BẢNG KHẢO SÁTBước 1: Lựa chọn, phân loại mặt hàng Đối tác đang giao
Hệ thống sẽ đưa ra danh sách các loại mặt hàng dựa trên ngành hàng của người gửi.
– Trường hợp mặt hàng Đối tác đang giao không thuộc danh sách được hệ thống gợi ý, Đối tác chọn Khác.
– Trường hợp đơn hàng cần giao nhiều loai mặt hàng, Đối tác có thể chọn nhiều đáp án.
– Trường hợp Đối tác không xác định được mặt hàng đang giao là mặt hàng gì (do khách hàng để hàng trong thùng, trong túi đã được bọc kín,..), Đối tác vui lòng chọn Không thể xác định.

Bước 2: Chụp ảnh mặt hàng Đối tác đang giao
Đối tác chụp rõ nét hình ảnh mặt hàng đang giao  và bấm Xác nhận.


LƯU Ý:
– Khảo sát sẽ được gửi ngẫu nhiên tới Đối tác trong quá trình giao nhận hàng hóa, số lần gửi khảo sát không cố định.
– Kết quả trả lời và chụp ảnh chính xác KHẢO SÁT PHÂN LOẠI MẶT HÀNG sẽ hỗ trợ lưu trữ một phần thông tin hàng hóa ban đầu giúp AhaMove đối chiếu, đảm bảo quyền lợi của Đối tác khi gặp sự cố đơn hàng.
– Việc thực hiện KHẢO SÁT PHÂN LOẠI MẶT HÀNG là không bắt buộc và không ảnh hưởng đến tài khoản của Đối tác.