KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ NĂM 2022

thumbnail-bai-hoc-in-app.png

Áp dụng với Quý Đối tác tham gia Hợp tác kinh doanh với Ahamove.


Kính gửi Quý Đối tác,                   

  • Căn cứ Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính; 
  • Căn cứ theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về Quy định chi tiết một số điều luật quản lý Thuế; 
  • Căn cứ điều khoản trên hợp đồng hợp tác kinh doanh ký giữa Ahamove và Quý Đối tác.

Ahamove đã tạm trích giữ số tiền liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh từ doanh thu được chia từ cước phí giao hàng và các khoản hỗ trợ trong năm 2022 bao gồm: 

  • Thuế TNCN (1,5%) tính trên doanh thu được chia từ cước phí giao hàng.
  • Thuế TNCN (1,5%) đối với các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền (“Khoản Thưởng” theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020). 

Bằng thông báo này, Ahamove kính gửi đến Quý Đối tác thông tin và kế hoạch hoàn trả số tiền Ahamove tạm trích giữ liên quan đến nghĩa vụ thuế trong năm 2022 như sau: 

I. Nếu doanh thu trong năm 2022 của Quý Đối tác CHƯA ĐẠT trên 100 triệu đồng. 

Quý Đối tác KHÔNG thuộc trường hợp phải nộp thuế nên Ahamove sẽ hoàn trả số tiền liên quan đến nghĩa vụ thuế đã tạm trích giữ của Quý Đối tác trong năm 2022 vào Tài khoản chính của Quý Đối tác trước ngày 30/04/2023. 

Lưu ý: 

1. Với những Quý Đối tác thuộc trường hợp cần cập nhật thông tin (Mã số thuế):

Quý Đối tác vui lòng cung cấp lại thông tin cá nhân chính xác trước ngày 29/03/2023 tại: 

THÔNG BÁO => THỐNG KÊ THU NHẬP NĂM 2022

– TH1: Nếu thông tin ĐÚNG. Đối tác chọn Xuất phiếu xác nhận => Xác nhận.

– TH2: Nếu thông tin SAI. Đối tác chọn Xuất phiếu xác nhận => Chỉnh sửa thông tin => Xác nhận.

Đối tác theo dõi video hướng dẫn thao tác tra cứu nghĩa vụ thuế năm 2022 dưới đây:

2. Với những Quý Đối tác có tài khoản không còn hoạt động (đã ngưng hợp tác/bị ngưng hợp tác) và Ví MoMo/Ví Viettel Money khác số đăng ký Tài xế Aha:

Quý Đối tác vui lòng xác nhận thông tin ngân hàng CHÍNH CHỦ trước ngày 29/03/2023 tại: bit.ly/bosungtt 

Ahamove sẽ hoàn trả số tiền đã tạm trích giữ liên quan đến nghĩa vụ thuế trong năm 2022 vào TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG của Quý Đối tác trước ngày 30/04/2023.

3. Với những Quý Đối tác có tài khoản đang bị khóa hoặc không còn hoạt động (đã ngưng hợp tác/bị ngưng hợp tác) nhưng có CÁC KHOẢN TRUY THU VI PHẠM chưa được xử lý

Quý Đối tác vui lòng xác nhận thông tin ngân hàng CHÍNH CHỦ trước ngày 29/03/2023 tại: bit.ly/bosungtt

Ahamove sẽ tiến hành truy thu các khoản tiền vi phạm, sau đó hoàn trả số tiền còn lại đã tạm trích giữ liên quan đến nghĩa vụ thuế trong năm 2022 vào tài khoản ngân hàng của Quý Đối tác trước ngày 30/04/2023.

II. Nếu doanh thu trong năm 2022 của Quý Đối tác ĐẠT trên 100 triệu đồng.

Quý Đối tác thuộc trường hợp PHẢI nộp thuế nên Ahamove đã kê khai và nộp số tiền tạm trích giữ liên quan đến nghĩa vụ thuế trong năm 2022 thay cho Quý Đối tác.

CÁCH TÍNH DOANH THU CHỊU THUẾ VÀ SỐ TIỀN AHAMOVE ĐÃ TẠM TRÍCH GIỮ:

thue.jpg

Ví dụ :

Trong năm 2022, Đối tác có thu nhập như sau:

1. Doanh thu được chia từ cước phí giao hàng trong năm 2022 của Đối tác = 100.000.000đ

2. Các khoản hỗ trợ của Đối tác nhận được trong năm 2022 = 10.000.000đ

Vì vậy, Đối tác nằm trong đối tượng PHẢI CHỊU THUẾ (do đạt trên 100 triệu đồng)

=> Doanh thu chịu thuế = 100.000.000đ + 10.000.000đ = 110.000.000đ

Số tiền Ahamove tạm trích giữ = (100.000.000đ x 1,5%) + (10.000.000đ x 1,5%) = 1.650.000đ (số tiền Ahamove sẽ nộp thuế thay cho Đối tác).


III. NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Ấn vào từng câu hỏi để xem câu trả lời

W3.CSS

Việc kê khai, khấu trừ thuế của Quý Đối tác được Ahamove thực hiện theo:
Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chính.
Căn cứ theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về Quy định chi tiết một số điều luật quản lý Thuế.


Trong năm 2022, Ahamove đã tạm trích giữ số tiền liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh từ doanh thu được chia từ cước phí giao hàng và các khoản hỗ trợ phát sinh trong năm 2022 bao gồm:
Thuế TNCN (1,5%) tính trên doanh thu được chia từ cước phí giao hàng và các khoản hỗ trợ khác.


Doanh thu chịu thuế là doanh thu được chia của cá nhân từ hợp đồng hợp tác kinh doanh cộng với doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác (nếu có). Cụ thể, doanh thu chịu thuế bao gồm:
(1) Doanh thu được chia từ cước phí giao hàng của Đối tác được tính bằng 68.95% tổng cước phí trước thuế đối với dịch vụ với HUB và được tính bằng 78.8% tổng cước phí trước thuế đối với các dịch vụ còn lại.
(2) Khoản hỗ trợ được hiểu là các khoản thu nhập từ thưởng dành cho tài xế có tính chất doanh thu, và các khoản hỗ trợ khác không mang tính chất doanh thu.


Không. Theo Quy định Thuế Thu nhập cá nhân thì cá nhân kinh doanh áp dụng theo Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu (không khấu trừ chi phí phục vụ kinh doanh). Do đó, Quý Đối tác không được khấu trừ các chi phí phục vụ kinh doanh (xăng, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng xe…)


Hiện tại lượng truy cập đang tăng cao, Ahamove tạm thời không thể xuất được Phiếu xác nhận thu nhập.

- Nếu Quý Đối tác thuộc đối tượng được hoàn thuế, Quý Đối tác KHÔNG CẦN xuất Phiếu xác nhận thu nhập vẫn sẽ được Ahamove hoàn trả số tiền đã tạm trích giữ liên quan đến nghĩa vụ thuế năm 2022.
- Trường hợp Quý Đối tác CẦN xuất Phiếu xác nhận thu nhập để xin Chứng từ Thuế. Quý Đối tác vui lòng gửi Trợ giúp và ghi rõ:
"Yêu cầu xuất Phiếu xác nhận thu nhập để xin Chứng từ Thuế
Họ tên:...
SĐT đăng ký:...
Số CMND/CCCD:...

Ahamove sẽ in sẵn bản cứng và thông báo ngày nhận cho Quý Đối tác.


Trường hợp MST bị trùng với người khác. Quý Đối tác vui lòng đến Chi cục thuế tại nơi tạm trú để cập nhật.
Sau đó vào mục THÔNG BÁO => THỐNG KÊ THU NHẬP NĂM 2022 => Xuất phiếu xác nhận => Chỉnh sửa thông tin => Xác nhận thay đổi.
Thời gian cập nhật TRƯỚC NGÀY 29/03/2023.
Ứng dụng của Quý Đối tác sẽ bị tạm khóa từ ngày 25/03/2023 cho đến khi cập nhật MST mới đúng quy định.
Tiền hoàn thuế (nếu có) vẫn sẽ được hoàn về tài khoản chính theo đúng đợt chi trả của Ahamove trước ngày 30/04/2023.


Thông tin mã số thuế của Quý đối tác đang được đăng ký với số CMND nên Quý Đối tác không cần chỉnh sửa thông tin thành số CCCD.


Chào Quý Đối tác, Ngày 24/03/2023, Ahamove đã gửi tới Quý Đối tác CÔNG CỤ TRA CỨU NGHĨA VỤ THUẾ NĂM 2022. Quý Đối tác vui lòng xem thêm tại mục Thông báo trên ứng dụng Tài xế Aha.


Trân trọng,

Đội ngũ Ahamove.