HUB – Hướng dẫn tài xế theo dõi thành tích

HƯỚNG DẪN XEM CHÍNH SÁCH THƯỞNG HUB TRÊN ỨNG DỤNG TÀI XẾ AHA

Các chính sách thưởng áp dụng với tài xế mới sẽ được CẬP NHẬT THEO TUẦN Ở MỤC THEO DÕI THÀNH TÍCH trên ứng dung Tài xế Aha

Hướng dẫn xem chính sách thưởng trên ứng dụng TÀI XẾ AHA

  • Bước 1: Vào mục THÊM
  • Bước 2: Vào THEO DÕI THÀNH TÍCH
  • Bước 3: Click vào chính sách thưởng HUB

via GIPHY

 

 

 2,933 total views