[HNSD](12/12/2019) ĐƯỜNG ĐUA THẦN TỐC

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Trong tháng 12/2019, siêu bão đơn hàng dịch vụ 4H sẽ đổ bộ dồn dập.

Đồng thời, trong 4 ngày 12-15/12/2019 AhaMove xin gửi tới quý đối tác chương trình “ĐƯỜNG ĐUA THẦN TỐC” (áp dụng với dịch vụ 4H) với các PHẦN THƯỞNG CỰC HẤP DẪN, cụ thể như sau:

XẾP HẠNG 31 – 50: 150,000Đ/ĐỐI TÁC

XẾP HẠNG 11 – 30: 300,000Đ/ĐỐI TÁC

XẾP HẠNG 06 – 10: 400,000Đ/ĐỐI TÁC

XẾP HẠNG 04 – 05: 600,000Đ/ĐỐI TÁC

XẾP HẠNG 03 : 1,000,000Đ/ĐỐI TÁC

XẾP HẠNG 02: 1,500,000Đ/ĐỐI TÁC

XẾP HẠNG 01: 2,000,000Đ/ĐỐI TÁC

CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG:

Tổng điểm xếp hạng= Điểm đơn hàng 

(i) 1 Đơn hàng dịch vụ 4H hoàn thành = 1 Điểm đơn hàng

(ii)Trong trường hợp các Đối tác cóTổng điểm đơn hàng bằng nhau, AhaMove sẽ sử dụng Tổng khoảng cách di chuyển của các đơn hoàn thành làm Hệ số phụ để xếp hạng

Ví dụ: Trong ngày 04 ngày 12-15/12/2019:

 • Quý Đối tác hoàn thành 25 chuyến đi 4H bao gồm 100 đơn hàng hoàn thành: 100 điểm
 • Tổng khoảng cách vận chuyển của 25 chuyến đi 4H là 400km
 • Trong trường hợp một đối tác khác cũng có số điểm bằng 100 nhưng Tổng khoảng cách vận chuyển là 399 km, Đối tác sẽ có vị trí xếp hạng tốt hơn do Tổng khoảng cách vận chuyển là 400 km.

TỔNG ĐIỂM XẾP HẠNG = 100 ĐIỂM

QUÝ ĐỐI TÁC CÓ THỂ TRA CỨU XẾP HẠNG CỦA MÌNH THEO CÁC BƯỚC SAU:

Từ ứng dụng Tài xế Aha -> Thêm -> Theo dõi thành tích -> Xếp hạng

***Lưu ý:

 • Chương trình áp dụng trong ngày 12-15/12/2019 với dịch vụ 4H. Tiền thưởng được chuyển vào tài khoản khuyến mại của các đối tác đạt thưởng sớm nhất vào 17h ngày 16/12/2019.
 • Vẫn áp dụng đồng thời các chương trình thưởng khác. 
 • Mức thưởng trên chưa khấu trừ 1% thuế TNCN.
 • Khoảng cách vận chuyển được tính theo lộ trình đơn hàng trên ứng dụng Tài xế Aha (bỏ qua sai lệch khoảng cách).
 • AhaMove sẽ không trả thưởng đồng thời ngưng hợp tác với tất cả các đối tác có dấu hiệu gian lận.
 • AhaMove chỉ tiếp nhận yêu cầu khiếu nại về tiền thưởng trong vòng 7 ngày kể từ ngày trong thông báo trả thưởng.
 • Chương trình không áp dụng với các Quý Đối tác trong Biệt đội 4H
 • Trong các trường hợp khác, quyết định từ AhaMove là quyết định cuối cùng.

CHÚC QUÝ ĐỐI TÁC MỘT NGÀY BỘI THU CÙNG AHAMOVE!