[HN] (24/11/2017) CHÍNH SÁCH THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU TÀI XẾ MỚI

Thời tiết Hà Nội ngày càng lạnh, còn chương trình thưởng dành cho đối tác của AhaMove thì ngày một NÓNG.

Nhằm khuyến khích anh chị em tham gia giới thiệu đối tác mới. AhaMove đưa ra chính sách thưởng không giới hạn dành cho người giới thiệu.

Đối tượng áp dụng:
Tất cả tài xế đã được kích hoạt bởi AhaMove thuộc khu vực HÀ NỘI.

Thời gian áp dụng (thời gian kích hoạt của tài xế mới): Từ ngày 24/11/2017 đến 10/12/2017.

Chương trình cụ thể ra sao ấy nhỉ?

1. Dành cho người giới thiệu

? 200,000VND sẽ bay ngay về tài khoản Khuyến mãi  khi người được giới thiệu hoàn thành 10 đơn hàng hợp lệ.
? Thưởng thêm 100.000VND vào tài khoản Khuyến mãi nếu người được giới thiệu hoàn thành 20 đơn hàng trong 7 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt.
Tiền thưởng sẽ được trả vào tài khoản khuyến mãi của quý đối tác sau 18h thứ hai của tuần kế tiếp.

2. Dành cho tài xế mới
? Miễn phí hoa hồng trong tuần đầu tiên nếu:
+ Hoàn thành 20 đơn hàng hợp lệ trong 7 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt
+ Tỉ lệ hủy đơn <10%
+ Điểm đánh giá > 4.8 sao
Phí hoa hồng sẽ được hoàn trả vào tài khoản khuyến mãi của quý đối tác sau 18h thứ hai của tuần kế tiếp

Giới thiệu bạn ngay, ôm thưởng đầy tay. Còn chần chừ gì mà không tham gia ngay hôm nay anh chị ơi !

*Lưu ý: 

Kể từ ngày 20/03/2017, AhaMove áp dụng quy định về việc hủy đơn hàng của đối tác tài xế Tỷ lệ hủy đơn hàng được tính như sau:

Với đơn hàng huỷ bởi AhaMove cho tài xế, người gửi huỷ cho tài xế, AhaMove đã xác minh từ khách hàng, phân loại lỗi thuộc về tài xế để tính lỗi và đưa vào tỷ lệ huỷ đơn hàng. 

Ví dụ:

– Đối tác tài xế tự ý huỷ đơn hàng => Huỷ đơn hàng bởi tài xế

– Đối tác tài xế nhận đơn hàng nhưng không thể giao vì bấm nhầm/không đủ tiền ứng…Đối tác gọi lên tổng đài nhờ huỷ đơn => Huỷ đơn hàng bởi AhaMove cho tài xế

– Đối tác tài xế nhận đơn nhưng không thể thực hiện đơn hàng, nhờ người gửi huỷ đơn => Huỷ đơn hàng bởi người gửi cho tài xế.

– Đối tác tài xế vui lòng liên hệ khách hàng hoặc tổng đài trước khi hủy đơn

Mọi thắc mắc về các chương trình thưởng vui lòng liên hệ. Email: support@ahamove.com .

Đội ngũ AhaMove Hà Nội.

 2,298 total views