[HN – 23/11/2018] BLACK FRIDAY, NHẬN NGAY ĐỒNG GIÁ, THƯỞNG BỨT PHÁ

Đối tượng áp dụng: Tài xế nhận được thông báo về chính sách thưởng này trên ứng dụng hoặc trong tin nhắn vào ngày 23/11/2018

Thời gian áp dụng: Từ 06:06 sáng ngày 23/11/2018 – 24:00 ngày 23/11/2018

Dịch vụ áp dụng: Siêu tốc, Siêu rẻ, Đồng giá, Giao đồ ăn, Túi giữ nhiệt, Thương Mại Điện Tử

Nội dung chương trình:

  • Hoàn thành 0 đơn hàng dịch vụ đồng giá trong ngày sẽ được thưởng 36,000đ trên mỗi 6 đơn hàng hoàn thành (mọi loại dịch vụ trừ HUB)
  • Hoàn thành 1 đơn hàng dịch vụ đồng giá trong ngày (từ 06:06 – 12:06 ngày 23/11/2018) sẽ được thưởng 42,000đ trên mỗi 6 đơn hàng hoàn thành (mọi loại dịch vụ trừ HUB)
  • Hoàn thành từ 2 đơn hàng dịch vụ đồng giá trở lên trong ngày (từ 06:06 – 12:06 ngày 23/11/2018) sẽ được thưởng 66,000đ trên mỗi 6 đơn hàng hoàn thành (mọi loại dịch vụ trừ HUB)

Điều kiện đạt thưởng: KHÔNG tự ý hủy đơn hàng nào trong thời gian áp dụng

Thời gian cộng thưởng: 17:00 thứ 7 ngày 24/11/2018

Lưu ý: Chương trình không áp dụng với dịch vụ HUB

 

 2,803 total views