GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG MỚI: THƯỞNG TRỰC TIẾP SAU KHI HOÀN THÀNH ĐƠN HÀNG

AhaMove giới thiệu tính năng mới dành cho các Tài Xế đang tham gia dịch vụ: Siêu Tốc & Siêu Rẻ.

Tính năng thưởng “Siêu Nóng” sau khi hoàn thành đơn hàng: Khi nhận được thông báo trên phần ứng dụng đơn hàng hoặc mục thông báo với nội dung Đơn hàng Siêu Tốc/Siêu Rẻ đang thưởng thêm x%. Aha sẽ cộng vào tài khoản chính của Tài Xế tương ứng với mức thưởng thêm x% ngay sau khi hoàn thành đơn hàng

Ví dụ: (hình minh hoạ)

1. Bạn nhận được thông báo trên phần ứng dụng đơn hàng hoặc mục thông báo với nội dung: Đơn hàng Siêu Tốc đang thưởng thêm 15%.

2. Bạn lựa chọn một đơn hàng và chi tiết giá đơn hàng sẽ thể hiện số tiền dịch vụ, không bao gồm Thưởng trực tiếp.

3. Sau khi hoàn thành đơn hàng đơn hàng trên NGAY LẬP TỨC Aha sẽ cộng vào tài khoản chính của Tài Xế 15% Phí dịch vụ như trên phần thông báo (15% * 52.500), bạn sẽ nhận được số tiền tương ứng là: 15% * 52.500đ = 7.875đ

Lưu ý: với những trường hợp đơn hàng ảo, đơn hàng không hợp lệ, Aha sẽ thu hồi toàn bộ các đơn hàng có vấn đề và xử lý theo quy định.

 2,440 total views