CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG NÓNG

THƯỞNG NÓNG!!!!!
Trong ngày tuần này trong khung giờ từ 13:00 đến 16:59 AhaMove xin gửi đến bạn chương trình khuyến mãi ĐẶC BIỆT:
(từ 13:00 – 15:59 từ 20/08/2018 – 26/08/2018)

TẶNG NGAY

10% doanh thu | khi hoàn thành 2 – 5 đơn

15% doanh thu | khi hoàn thành 6 – 9 đơn

17% doanh thu | khi hoàn thành 10 – 30 đơn

—————————————–
Điều kiện nhận thưởng:
_ Dịch vụ áp dụng: Siêu Tốc, Siêu Rẻ, Đồng Giá 25
_ Chỉ áp dụng cho các đơn có thời gian lên đơn từ 13:00 đến 16:59

 2,607 total views