CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO DOANH THU ĐƠN TRONG NGÀY

d-ahamove-tools-images-donvovan-png

Từ ngày 08/05/2019, AhaMove quyết định cập nhật lại về chương trình thưởng “Đảm bảo doanh thu đơn Trong Ngày”. Nội dung cụ thể như sau:

Khi hoàn thành dưới 20 đơn Trong Ngày, AhaMove sẽ đảm bảo tổng thu nhập của bạn

 là 400.000đ. (sau khi trừ phí hoa hồng)

Khi hoàn thành 20 đơn, thưởng nóng thêm 100.000đ.

sau 20 đơn, mỗi 5 đơn Trong Ngày sẽ được cộng thêm 50.000đ

Ví dụ:

Ngày 08/05/2019, bạn được gán và hoàn thành 19 đơn trong ngày, tổng thu nhập sau khi trừ phí hoa hồng là 304.000  Số tiền thưởng của Quý đối tác sẽ là (400.000 – 304.000) x 99% = 95.040 đ

Ngày 09/05/2019, bạn hoàn thành 20 đơn , tổng thu nhập sau khi trừ phí hoa hồng là 320.000  Số tiền thưởng của Quý đối tác sẽ là (400.000 – 320.000 + 100.000) x 99%  = 180.000đ x 99% = 178.200 đ

Ngày 10/05/2019, bạn hoàn thành 25 đơn, Số tiền thưởng của bạn sẽ là (180.000đ + 50.000đ) = 230 x 99% = 227.700 đ

 2,691 total views