CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN DỤNG

d-ahamove-tools-images-chinhsachctv-blog-min-png

A.    CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

I. THÙ LAO

II. CHÍNH SÁCH THƯỞNG

III. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  • Thù lao được tính theo số lượng đối tác mà CTV giới thiệu được tại 01 thành phố từ ngày cuối cùng tháng trước trừ 3 ngày đến ngày cuối cùng tháng này trừ 3 ngày.
    Ví dụ: Thù lao trong tháng 06 được tính theo dữ liệu về số lượng từ ngày 28/05 đến ngày 27/06.
  • Thù lao được trả vào ngày 01 hàng tháng vào tài khoản chính Tài xế Aha của CTV.
  • CTV kiểm tra thông tin đối tác do mình giới thiệu được theo đường link do Ahamove cung cấp.
  • Ahamove sẽ tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo quy định trước khi cộng tiền.

B. TRÁCH NHIỆM CỦA CTV TUYỂN DỤNG

  • CTV có trách nhiệm hướng dẫn đối tác mới các quy trình, quy định của Ahamove dành cho Đối tác giao hàng.
  • Không sử dụng thông tin và các tài liệu do Ahamove cung cấp vào các mục đích khác nội dung do Ahamove yêu cầu.
  • Không bán và trao đổi thông tin, tài liệu do Ahamove cung cấp cho các bên thứ 3.
  • Cam kết không tuyên truyền, phát biểu hoặc có các hành vi, từ ngữ, lời lẽ, câu từ, hình ảnh làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Ahamove.

C. QUY TRÌNH

Bước 1: CTV điền thông tin đối tác đăng ký mới vào link: BẤM VÀO ĐÂY

Bước 2: CTV hướng dẫn đối tác mới tải app và đăng ký tài khoản Tài xế Aha

Bước 3: CTV hướng dẫn đối tác mới quy trình chạy đơn và làm bài kiểm tra: Quy trình giao hàng các dịch vụ cơ bản (Điểm đạt: 9/10)

Bước 4: CTV gửi lại thông tin đối tác mới cho nhân viên Ahamove kiểm tra và gửi hợp đồng điện tử.

Bước 5: CTV hướng dẫn đối tác mới ký hợp đồng điện tử và nạp tiền vào Tài khoản chính Tài xế Aha.

Bước 6: CTV bán đồng phục cho đối tác hoặc hướng dẫn đối tác mua đồng phục tại điểm bán đồng phục của Ahamove.

Bước 7: Nhân viên Ahamove kích hoạt tài khoản cho Đối tác mới.

 949 total views