RỦI RO NHẬN HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC KHÔNG HỖ TRỢ BỒI HOÀN COD

Bác tài Ahamove thân mến, 

Không phải hàng hóa nào cũng có thể được vận chuyển? Một số hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa không hỗ trợ bồi hoàn Tiền ứng (COD) theo quy định Ahamove sẽ bị nghiêm cấm vận chuyển hoặc ứng tiền. Đối tác hãy lưu ý các thông tin dưới đây để tránh vi phạm nhé. 

03 NHÓM HÀNG HÓA KHÔNG HỖ TRỢ BỒI HOÀN TIỀN ỨNG 

 

CHẾ TÀI XỬ LÝ KHI THỰC HIỆN SAI QUY TRÌNH

Trong quy định về quy trình thực hiện đơn hàng tiêu chuẩn, Ahamove đã quy định:

"Không vận chuyển các loại hàng hóa bị cấm theo quy định pháp luật hoặc từ chối vận chuyển của Ahamove, hàng hóa quá kích thước, hàng có giá trị không phù hợp với tiền ứng."

Hành vi giao hàng vi phạm quy định sẽ được xem là Thực hiện sai/không thực hiện quy trình tiêu chuẩn và chịu những chế tài xử lý như sau: 

 

Untitled (1).png

 

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRÁNH VI PHẠM

Để phòng tránh vi phạm, Ahamove khuyến cáo bác tài phải chú ý thực hiện 2 thao tác sau:

 1. Kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng: Đảm bảo rằng hàng không nằm trong 03 nhóm hàng hóa không hỗ trợ bồi hoàn COD 

  2. Chỉ thực hiện ứng số tiền tương ứng với giá trị hàng hóa (như hình minh họa dưới đây) 

Thiết kế chưa có tên (3).png

 

Trong trường hợp Tài xế không kiểm tra hàng hóa hoặc ứng tiền với các mặt hàng trong danh mục cấm/hạn chế vận chuyển/ứng tiền sẽ không được hỗ trợ bồi hoàn COD khi bị lừa đảo và nhận xử phạt theo chế tài của Ahamove. 

Vì sự an toàn hoạt động của Đối tác, hãy đọc kỹ thông tin và chú ý khi tham gia giao hàng nhé!

Trân trọng, 

Đội ngũ Ahamove.