CÁCH NẠP/RÚT TIỀN TRÊN ỨNG DỤNG TÀI XẾ AHA

h6.png

Để đảm bảo quá trình chạy đơn của quý đối tác không bị giản đoạn, AhaMove sẽ hướng dẫn đối tác chi tiết thao tác nạp tiền và rút tiền tài khoản Tài xế Aha.

 

I – CÁCH NẠP TIỀN

 

Để có thể nạp tiền vào tài khoản chính trên ứng dụng Tài Xế Aha, Quý Đối Tác có 3 cách: Thông qua Ví Điện Tử MoMo, Ví Điện Tử ZaLoPay, VNPAY

CÁCH 1: NẠP TIỀN THÔNG QUA VÍ ĐIỆN TỬ MOMO

 

Bước 1: Trong ứng dụng Tài xế Aha, Đối Tác nhấn vào mục Thêm -> Tài khoản thanh toán -> Nhập số tiền cần nạp –> Chọn ví MoMo.

Bước 2: Màn hình chuyển sang đăng nhập MoMo, Đối Tác đăng nhập MoMo và chọn Xác Nhận. Đối tác quay trở lại mục tài khoản thanh toán tại ứng dụng Tài xế Aha để kiểm tra lại số tiền đã được nạp.

Lưu ý: 

  • Để có thể nạp tiền sang ứng dụng Tài xế Aha, Ví Điện Tử MoMo của đối tác cần phải có đủ số tiền phù hợp với số tiền mà đối tác đã chọn ở bước 1.
  • Quý Đối Tác có thể nạp tiền vào Ví MoMo theo 2 cách: thông qua ngân hàng liên kết hoặc nạp trực tiếp tại các điểm giao dịch của MoMo

 

CÁCH 2: NẠP TIỀN THÔNG QUA VÍ ĐIỆN TỬ ZALOPAY

 

Bước 1: Trong ứng dụng Tài xế Aha, Đối Tác nhấn vào mục Thêm -> Tài khoản thanh toán -> Nhập số tiền cần nạp – chọn ví ZaloPay

Bước 2: Màn hình chuyển sang đăng nhập ZaloPay, Đối Tác đăng nhập ZaloPay  và chọn Xác Nhận. Đối tác quay trở lại mục tài khoản thanh toán tại ứng dụng Tài xế Aha để kiểm tra lại số tiền đã được nạp.

Lưu ý: Để có thể nạp tiền sang ứng dụng Tài xế Aha, ví điện tử ZAlOPAY của đối tác cần phải có đủ số tiền phù hợp với số tiền mà đối tác đã chọn ở bước 2.

 

CÁCH 3: NẠP TIỀN THÔNG QUA VNPAY

 

Bước 1: Trong ứng dụng Tài xế Aha, Đối Tác nhấn vào mục Thêm -> Tài khoản thanh toán -> Nhập số tiền cần nạp – chọn VNPAY.

Bước 2: Đối tác thực hiện lưu mã QR vào thư viên ảnh hoặc thực hiện quét mã trực tiếp qua ứng dụng Banking của ngân hàng. Đăng nhập vào ứng dụng Banking của ngân hàng, chọn mục quét mã QR. Tại màn mình quý đối tác chọn ảnh có sẵn và chọn ảnh mã QR đã lưu. Sau khi chọn mã QR hiện ra màn hình thanh toán. Chọn mục thanh toán và nhập mã OTP được gửi về. Cuối cùng quay lại mục tài khoản thanh toán, kiểm tra số tiền đã được nạp thành công.

Lưu ý:

  • Mỗi lần thanh toán sẽ có một mã QR
  • Đối tác cần phải sử dụng các ứng dụng Banking của các ngân hàng để thực hiện thanh toán.

 

II – CÁCH RÚT TIỀN

 

Bước 1: Để rút tiền trên ứng dụng Tài xế Aha, Quý Đối Tác vui lòng chọn Thêm -> Tài khoản thanh toán 

Bước 2: Đối tác vui lòng chọn Rút Tiền -> Chọn số tiền cần rút -> Nhấn Rút Tiền để đặt lệnh rút tiền.

Lưu ý:

  • Lệnh Rút Tiền của Đối Tác thực hiện trước 10:00 sáng thứ 5 hàng tuần sẽ được chuyển về Ví MoMo vào 17-18h của ngày thứ 5 tuần đó.
  • Sau khi đặt lệnh rút tiền, số tiền Đối Tác rút sẽ bị trừ trong tài khoản chính trên ứng dụng Tài Xế Aha và lệnh rút sẽ chuyển sang trạng thái Đang Xử Lí trong lịch sử giao dịch.
  • Sau khi tiền được chuyển về Ví MoMo, Quý Đối Tác có thể rút thành tiền mặt thông qua ngân hàng liên kết trên ứng dụng MoMo hoặc sử dụng để dùng các dịch vụ trên ứng dụng MoMo

 

Trân trọng,

Đội ngũ AhaMove