20/11/2019 – QUY TRÌNH HOÀN TRẢ SỌT GIAO HÀNG KHI RÚT QUỸ

Từ 10/2019, AhaMove cung cấp sọt giao hàng cho các đối tác tham gia dịch vụ HUB với điều kiện như sau: 

– Cam kết hoạt động tối thiểu 6 tháng tại AhaMove kể từ ngày nhận sọt
– Hoàn thành tối thiểu 300 đơn HUB (trong 6 tháng) kể từ ngày nhận sọt

Trong quá trình làm việc tại AhaMove, nếu quý đối tác được cấp sọt giao hàng có nhu cầu rút quỹ, AhaMove sẽ xem xét lại các điều kiện trên.
Nếu không đạt điều kiện, đối tác phải thực hiện quy trình bàn giao sọt trước khi nhận lại tiền ký quỹ. Cụ thể:

  • Bước 1: Liên hệ bộ phận hỗ trợ dịch vụ HUB ( Lộc – 0976273993; Huy – 0916476797 ) để thông báo hoàn trả sọt.
  • Bước 2: Liên hệ tổng đài AhaMove để thông báo rút quỹ.
  • Bước 3: Bàn giao lại sọt cho AhaMove.
  • Bước 4: Nhận hoàn trả tiền ký quỹ.

Lưu ý: AhaMove sẽ kiểm tra lại tình trạng của sọt trước khi hoàn trả tiền ký quỹ. Chúng tôi chỉ nhận lại sọt trong tình trạng nguyên vẹn, còn sử dụng được, đúng nhãn mác, đúng chủng loại mà AhaMove cung cấp cho đối tác.
Các trường hợp còn lại, AhaMove sẽ truy thu lại số tiền 363.000đ (giá trị sọt) vào tiền ký quỹ của đối tác và không nhận lại sọt.

Trân trọng

AhaMove